پلیس به دنبال کمک مردمی برای یافتن یک مرد ۷۰ ساله ناپدید شده در منطقه Ridgeview-Webster است.


Ridgeview در خطر است
منبع تصویر جیمی پرسلی: با حسن نیت از اداره پلیس سن دیگو

پلیس سن دیگو روز شنبه از مردم برای یافتن مرد ۷۰ ساله ای که در خطر بود و در Ridgeview-Webster ناپدید شد، درخواست کمک کرد.

طبق یک توییت از اداره پلیس سن دیگو، جیمی پرسلی آخرین بار در ساعت ۱۳:۰۰ در خیابان اقلیدس ۱۳۰۰ دیده شد. مشاهده گردید. دیده شده.

او را سفیدپوست، ۵ فوت و ۵ اینچ، ۱۵۴ پوند، طاس، اما با موهای سفید و چشمان فندقی توصیف می کنند. پیراهن آبی تیره و شلوار جین آبی پوشیده بود.

از هرکسی که پریسلی را می بیند خواسته می شود با ۹۱۱ تماس بگیرد.

– سرویس ماه خبر