پلیس در آروادا به مظنون شلیک کرد، هیچ افسری آسیب ندید – خبر خوب


آروادا، کلویی. (KDVR) – پلیس در آروادا یک مظنون را دوشنبه شب تیراندازی کرد.

اداره پلیس آروادا گفت که مظنون به شدت مجروح شده است. هیچ افسری آسیب ندید.

این اتفاق در خیابان ۶۱ و منطقه خیابان Wadsworth درست قبل از ساعت ۱۰:۳۰ شب رخ داد.

دیو اسنلینگ، سخنگوی پلیس آروادا گفت که یک کامیون در خیابان ۵۸ و بلوار Wadsworth به سرقت رفته است. یک دستگاه ردیاب برای کامیون ها در حوزه ۶۱ و Wadsworth پیدا شد، جایی که پلیس مظنون را پیدا کرد.

سنلینگ گفت که او مشکوک است که به داخل یک کامیون پریده و سعی کرده با مأموران تصادف کند. سپس مأموران به مظنون تیراندازی کردند.

سنلینگ گفت که مظنون در وضعیت نامعلومی در یک بیمارستان محلی است.