پلیس سن لئاندرو مظنون را پس از تعقیب و گریز خودرو دستگیر کرد


سن لانندرو (BCN) – پلیس در سن لئاندرو روز چهارشنبه یک مظنون را در ارتباط با تیراندازی پس از تعقیب و گریز خودرو دستگیر کرد. به گفته اداره پلیس سن لئاندرو، مظنون، ۳۶ ساله ساکن سن لورنزو، به ظن داشتن سلاح گرم توسط یک فرد ممنوعه دستگیر شد.

ساعت ۲۲:۱۴ روز چهارشنبه ماموران در حال گشت زنی در بلوار هسپرین و خیابان زیتون بودند که یک خودروی شاسی بلند تیره رنگ مرتکب تخلف رانندگی شد. پلیس گفت: ماموران سعی کردند خودرو را متوقف کنند اما مظنون تسلیم نشد و همین امر منجر به تعقیب ماموران در بزرگراه ۲۳۸ و بزرگراه ۵۸۰ شد.

تعقیب و گریز با تمام شدن بنزین خودروی مظنون پایان یافت. پلیس گفت که مظنون پس از آن در خودرو ماند و دستورات ماموران را دنبال کرد و بدون هیچ گونه حادثه دیگری دستگیر شد. پلیس در بازرسی از خودرو، دو پوند ماری جوانا و یک اسلحه گرم که مظنون در بزرگراه پرتاب کرده بود، کشف کرد.

حق چاپ © ۲۰۲۲ Bay City News, Inc.