پلیس می گوید حداقل هفت نفر در پارک واشنگتن به ضرب گلوله کشته شدند و یک نفر کشته شد


پلیس شیکاگو گفت که افسران به تیراندازی حداقل هفت نفر در پارک واشنگتن در سه شنبه شب پاسخ دادند.

قربانیان در حوالی ساعت ۷:۴۵ بعد از ظهر در حال شرکت در مراسمی در انتهای شمالی پارک در ۵۵۰۰ South Martin Luther King Drive بودند که درگیری بین دو گروه از مردم رخ داد که منجر به تیراندازی شد. اطلاعات از یک منبع مجری قانون

یک منبع انتظامی گفت که حداقل ۳۰ گلوله در محل حادثه پیدا شده است.

پلیس گفت همه قربانیان بزرگسال بودند. آنها به چندین بیمارستان منتقل شدند.

هیچ کس در بازداشت نبود.