پول خود را برای بازیکن مورد علاقه هدر ندهید – مژه خبر


The Run for the Roses برای باز کردن تاج سه‌گانه و یکی از هیجان‌انگیزترین رویدادهای شرط‌بندی ورزشی بازمی‌گردد. همه چشم‌ها به چرچیل داونز می‌پردازند، زیرا پیست ۱ مایلی میزبان ۲۰ اسب برتر در ماه‌های گذشته خواهد بود، در مسیری که می‌تواند یک مسیر خاکی گل آلود باشد. این روند ممکن است برای تعیین اسب‌های برتر در این مسابقه زمان ببرد و برخی ممکن است به دلیل آسیب دیدگی یا صرفاً ناتوانی در رقابت با استعدادهای بهتر از مسابقات خارج شوند.