پیدا کردن حیوانات خانگی در خانه همیشه خزشان در طول همه گیری – مدرن خبروسترن نیویورک (WIVB) – میلیون ها حیوان خانگی در روزهای اولیه همه گیری کووید-۱۹ به فرزندی پذیرفته شدند، اما اکنون، نرخ فرزندخواندگی در حال کاهش است و حتی برخی از حیوانات خانگی نیز بازگردانده می شوند. جین دی آنجلو، هماهنگ کننده رویدادهای بوفالو برای نجات شادی‌بخش در شهرستان کاتاراگوس، اتفاق افتاده است. […]