چندین پنجره بارانی این هفته را ردیابی کنید – اخبار اخیردر طول شب ما شاهد نزدیک شدن به جلو خواهیم بود که انتظار می رود باران و طوفان پراکنده به همراه داشته باشد. میزان بارندگی بسیار متغیر خواهد بود، با ۰.۵ اینچ یا بیشتر کمتر از رعد و برق و تنها حدود ۰.۱ اینچ برای کسانی که فقط باران می بینند. صبح سه‌شنبه نیمه ابری همراه با چند بارش در اوایل […]