چهارمین نمایش سالانه حیوانات خانگی “علت پنجه ها” در تاریخ ۱۸ ژوئن برگزار می شودویلیامز ویل، نیویورک (WIVB) – گروه پذیرایی Ten Live Cat در روز شنبه چهارمین نمایش سالانه حیوانات خانگی “Paw Case” خود را در Lee Valley Barn در ۸۶ S. Long St. در ویلیامزویل برگزار خواهد شد. چندین منطقه ذخیره خواهند شد. در حضور گربه ها، سگ ها و سایر حیوانات کوچک برای فرزندخواندگی در دسترس است […]