کودکی که ظاهراً در حال سقوط از آسمان در پارک هومبولت بود از ناحیه کتف راست مورد اصابت گلوله قرار گرفت.


گلوله ای که ظاهرا دوشنبه شب به آسمان شلیک شده بود به کتف راست پسر ۵ ساله اصابت کرد.

به گفته پلیس شیکاگو، این کودک در حیاط پشتی خانه خود در ۴۳۰۰ Block در خیابان کریستال غربی بود که حدود ساعت ۱۰:۱۰ شب زخمی شد.

او به مرکز پزشکی لویولا منتقل شد، جایی که رادیوگرافی یک قطعه گلوله را نشان داد. پلیس گفت که آنها معتقدند گلوله از آسمان سقوط کرده است.

پسر حالش خوب بود و کسی در بازداشت نبود.