گزارش مصدومیت ایگلز-تگزانس در هفته نهم با آنالیز – موشه خبر


فیلادلفیا ایگلز حتی پس از اینکه جردن دیویس روز یکشنبه مقابل پیتسبورگ استیلرز مچ پای خود را مصدوم کرد، نسبتاً سالم ماند. حریف آنها در هفته نهم، هیوستون تگزاس، دارای هشت بازیکن در گزارش اولیه مصدومیت و همچنین تعدادی از بازیکنان قابل توجه در ذخیره مصدوم است.