گزارش ها حاکی از آن است که مردی در ECMC در وضعیت وخیمی به دلاوان شلیک کرد – مدرن خبربوفالو، نیویورک (WIVB) — پلیس بوفالو گزارش داده است که یک مرد ۲۷ ساله پس از اصابت گلوله در خیابان E. Delavan جمعه شب در وضعیت بحرانی در ECMC است. تیراندازی حوالی ساعت ۱۰ شب در نزدیکی تقاطع خیابان نیوبرگ رخ داد. کارآگاهان گفتند که این مرد توسط آمبولانس به ECMC منتقل شد […]