گیبه لندسکوگ به دلیل مصدومیت زانو ۱۲ هفته از میادین دور است


دنور (KDVR) – بهمن کلرادو صبح چهارشنبه گفت که گابریل لندسکوگ حدود ۱۲ هفته پس از انجام عمل جراحی زانو را از دست خواهد داد.

Avs گفت مصدومیت زانو لندسکوگ در فصل گذشته رخ داده است.

Landskog با یکی [lower body] جرد بدنار مربی بهمن ماه گذشته گفت: مصدومیت های فصل گذشته. او آماده رفتن نیست. ما هنوز جدول زمانی برای قرار دادن آن روی یخ نداریم. او به این زودی اسکیت بازی نخواهد کرد.”

آوالانچ چهارشنبه شب ساعت ۱۸ در دنور به مصاف وینیپگ می رود.