یک زن با چاقو در پارک شرقی گارفیلد پیدا شد. پلیس در حال بازجویی از فرد مورد نظر است


عصر یکشنبه یک زن در پارک شرقی گارفیلد با ضربات چاقو کشته شد.

پلیس شیکاگو گفت که اندکی قبل از ساعت ۶ بعدازظهر، این جوان ۲۸ ساله در بلوک ۳۴۰۰ خیابان گردوی غربی پیدا شد و چندین ضربه چاقو خورد.

پلیس گفت که او به بیمارستان کوه سینا منتقل شد و در آنجا مرگ او اعلام شد.

بازرسان در حال بازجویی از یکی از اعضای خانواده او بودند.

منابع پلیس گفتند به نظر می رسد این حادثه مربوط به خانواده باشد.