یک زن در تیراندازی در جشن عروسی در فلتونویل مجروح شد


درگیری که چهارشنبه شب در یک عروسی در بخش فلتونویل در شمال فیلادلفیا رخ داد با تیراندازی به یک زن پایان یافت. پلیس هنوز کسی را دستگیر نکرده است، اما مطمئن است که مظنون کیست. این حادثه در بلوک ۴۲۰۰ خیابان مک آلیستر حوالی ساعت ۹ شب رخ داد. با دعوای چند زن در داخل سالن شروع شد. سپس او را به بیرون پرتاب کردند که در آن زمان اسلحه شلیک شد.