یک سرباز پنسیلوانیا به دلیل قتل یک اسب در شهرستان چستر به حیوان آزاری متهم شد.


سرجوخه پلیس ایالت پنسیلوانیا، مایکل پریلو، به دلیل حادثه ای در ماه دسامبر در شهر پایین آکسفورد که در آن او با ماشین خود چندین بار از مزرعه آمیش ها فرار کرده بود، به حیوان آزاری متهم شد. سپس اسب توسط سرباز دوم کشته شد و حیوان مجروح را در حالی که در پیاده رو ثابت کرده بود، روی شانه جاده شماره یک شلیک کرد.