یک شهروند لاکپورت یک بار در زندگی یک بار تجربه فوتبال دارد – اخبار مدرنLockport، NY (WIVB) – این اتفاق نمی افتد که یک نوجوان ۱۶ ساله یک بار در زندگی یک بار در زندگی تجربه ورزشی داشته باشد، اما این اتفاقی است که برای آوا تامپسون از Lockport در تابستان امسال رخ داد. تیم – و در زیر در جام گوتیا – مسابقاتی که جام جهانی جوانان فیفا در نظر گرفته می شود. این مسابقه برگزار شد. […]