یک مرد واشنگتن پس از تهدید به کشتن خریداران سیاه پوست در خیابان الموود. تاپ ها ارسال شده است.بوفالو، نیویورک (WIVB) – یک مرد لین‌وود، واشنگتن پس از تماس با تاپس مارکت در خیابان الموود و تهدید به تیراندازی به خریداران سیاه‌پوست، با اتهامات فدرال مواجه است. جوی دیوید جورج ۳۷ ساله با یک خواربارفروش شمال بوفالو تماس گرفت. در ۱۹ و ۲۰ جولای تهدید به تیراندازی به سیاهپوستان در فروشگاه […]