یک مرد گاومیش در توناوندا به دلیل داشتن سلاح گرم و مواد مخدر پس از درگیری دستگیر شد.توندا، نیویورک (WIVB) – به گفته پلیس شهر، یک مرد بوفالو پس از یک درگیری فیزیکی در شهر توناوندا در ساعت ۱۱:۲۰ صبح دوشنبه دستگیر شد. پلیس به گزارشی در خیابان فیربنکس در تونواندا پاسخ داد. دوریک پتی ۲۸ ساله پس از تصادف صحنه را ترک کرده بود […]