۵ شات در پارکینگ داگلاس – خبرگزاری نیاز


پنج نفر اواخر شب جمعه در یک پارکینگ در داگلاس، ساوث ساید به ضرب گلوله کشته شدند.

حدود ساعت ۱۱:۴۵ شب، پلیس شیکاگو گفت که این گروه در پارکینگی در خیابان Block 3000 South Rhodes ایستاده بودند که یک مظنون به سمت آنها تیراندازی کرد.

پلیس گفت که یک مرد ۲۷ ساله از ناحیه ساق پا و یک جوان ۱۹ ساله از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. هر دو در شرایط خوبی به مرکز پزشکی دانشگاه شیکاگو منتقل شدند.

پلیس اعلام کرد یک زن ۱۸ ساله از ناحیه پا مجروح شده و با حال خوب به مرکز پزشکی دانشگاه شیکاگو منتقل شده است.

پلیس گفت که مرد سوم ۲۰ ساله از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در سلامت کامل به بیمارستان مرسی منتقل شد. چهارمین جوان ۲۶ ساله نیز از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در سلامت کامل به همان بیمارستان منتقل شد.

بازرسان منطقه سوم در حال بررسی هستند.