۹۷، رعد و برق در بعد از ظهر، ۱۰۰ درجه جمعه – خبر خوب


DENVER (KDVR) — تیم هواشناسی PeaPoint بالاترین حد در اواسط دهه ۱۹۹۰ تا پنج شنبه را با احتمال ۱۰ درصد رعد و برق بعد از ظهر پیش بینی می کند. رگه ما ۹۰ درجه به اضافه روز تا ۹ روز است.

امروز روز دهم است.

رادار پیش بینی پنجشنبه ساعت ۵ بعد از ظهر

در مناطق کوهستانی احتمال ۲۰ تا ۳۰ درصد رعد و برق در بعد از ظهر وجود دارد.

جمعه و شنبه در دنور خشک تر و گرم تر است. اوج در هر دو روز به حدود ۱۰۰ خواهد رسید.

جبهه سرد و موج رطوبت فصلی روز یکشنبه فرا می رسد. اوج ها تا دهه ۸۰ با دمای مشابه در روز دوشنبه کاهش خواهند یافت.

دمای هوا در بیشتر روزهای هفته آینده در بالای ۸۰ و ۹۰ درجه باقی می ماند.