Macy’s فروشگاه های Toys ‘R’ Us را در تمام نقاط ایالات متحده پیش از فصل خرید تعطیلات افتتاح می کند


به عنوان بخشی از مشارکت مداوم Macy’s و Toys ‘R’ Us’، هر فروشگاه Macy’s در ایالات متحده یک فروشگاه Toys ‘R’ Us را به موقع برای فصل خرید تعطیلات افتتاح خواهد کرد. فروشگاه‌ها از اواخر ژوئیه تا اکتبر باز هستند و با ۹ روز رویداد خانوادگی در هر فروشگاه میسی که از اکتبر شروع می‌شود، به اوج خود می‌رسد. ۱۵-۲۳. خرده فروش اسباب بازی سابق در سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۰۰ مکان را پس از اعلام ورشکستگی تعطیل کرد.