مدل دقیق جدید برای مری بارت

مدل دقیق جدید برای مری بارت


هشدار تحقیق

برگشت اسید مزمن از معده به مری با متاپلازی بارت ، یک وضعیت پیش سرطانی همراه است. محققان دانشکده پزشکی UC San Diego اولین مدل ارگانوئید انسانی را گزارش کردند که وقایع مولکولی را که ممکن است متاپلازی بارت را آغاز کند ، ثبت می کند و نشان می دهد که چگونه لایه داخلی مری شبیه روده می شود. این مدل به تیم کمک می کند تا اشتباهات مولکولی متوالی را کشف کنند که در نهایت منجر به یکی از کشنده ترین انواع سرطان ها ، آدنوکارسینوم مری می شود.

مطالعه اصلی را ببینید


این مقاله توسط ترجمه کلمه به کلمه از منبع اصلی تهیه شده است لذا طبیعی است که از نظر نگارشی مشکلاتی داشته باشد

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *